Vypočítat náklady na váš  Cloud
Kalkulačka Vám umožní vybrat množství zdrojů potřebných pro dané nastavení a ukáže Vám odhad
nákladů za hodinu a za měsíc provozu jednoho serveru.

Hypervizor
select
OS/Šablona
select
CPU
(Virtuální CPU)
CPU -- Kč/Hod
RAM
(GB)
GB --Kč/Hod
Velikost disku
(GB)
GB --Kč/Hod
Síťové přenosy
--
Neomezený
GB Interní a externí přenosy na všech
síťových adaptérech jsou neomezené a zdarma

Softwarové
licence
Za tuto šablonu neplatíte žádné měsíční ani licenční poplatky.
--Kč/--

Informace o nákladech za Cloud Server

Cena za hodinu
-- Kč
Cena za kalendářní měsíc
-- Kč
Jednorázové náklady
-- Kč
Cena za měsíc
-- Kč

Celkový odhad za Cloud Server

Náklady za hodinu za posledních 30 dní
-- Kč
Cena za měsíc
-- Kč
Hypervizor
VMWare
OS/Šablona
select
CPU
(virtuální)
RAM
GB
Hard Disk
GB
--Kč/Měsíc
CPU
RAM
Hard Disk
Síťové přenosy
1000Mbit/s fixní

Softwarové
licence
Za tuto šablonu neplatíte žádné měsíční ani licenční poplatky.
--Kč/--

Informace o cenách za Cloud Server

Cena za kalendářní měsíc
-- Kč
Jednorázové náklady
-- Kč
Cena za měsíc
-- Kč

Celkový odhad za Cloud Server

Cena za měsíc
-- Kč

Způsoby účtování nákladů


Nabízíme 4 typy účtování za provoz Cloud Serveru: účtování nákladů za hodinu, za kalendářní měsíc, za 30 dní a nebo jednorázově.

● Účtování po hodinách je možné u zdrojů, které mají stanovenou jednotkovou cenu za hodinu a proto mohou být placeny po jednotlivých hodinách.
● Účtování za kalendářní měsíc - zaplatíte náklady rovnou na měsíc dopředu, a to i kdybyste službu požívali jen např. hodinu.
● Účtování za 30 dní - zaplatíte náklady za provoz služby na 30 dní dopředu ode dne nákupu.
● Jednorázové náklady se platí jednorázově za aktivaci služby.

Celkový odhad nákladů Vám pomůže posoudit, zda je pro Vás výhodnější využít měsíční účtování nákladů nebo účtování po hodinách v měsíci s 30 dny.
Nabízíme 4 typy účtování za provoz Cloud Serveru: účtování nákladů za hodinu, za kalendářní měsíc, za 30 dní a nebo jednorázově.

● Účtování po hodinách je možné u zdrojů, které mají stanovenou jednotkovou cenu za hodinu a proto mohou být placeny po jednotlivých hodinách.
● Účtování za kalendářní měsíc - zaplatíte náklady rovnou na měsíc dopředu, a to i kdybyste službu požívali jen např. hodinu.
● Účtování za 30 dní - zaplatíte náklady za provoz služby na 30 dní dopředu ode dne nákupu.
● Jednorázové náklady se platí jednorázově za aktivaci služby.

Celkový odhad nákladů Vám pomůže posoudit, zda je pro Vás výhodnější využít měsíční účtování nákladů nebo účtování po hodinách v měsíci s 30 dny.
V případě, že u Vašeho Cloud Serveru je nastaveno účtování za měsíc i za hodinu, bude Vám při vytvoření Cloud Serveru stržen měsíční poplatek a dále poplatek za 1. hodinu provozu serveru. Poté budete platit pouze za jednotlivé hodiny provozu až do konce kalendářního měsíce a/nebo 30 dní. Po jejich uplynutí se strhne další měsíční poplatek pro následující období.
Dobít kredit
a začít používat službu
»